Най-добрия онлайн магазин за пептиди в България!

Exosomes 200M Lyoph. For IM - ЦЕНА ПРИ ЗАПИТВАНЕ

Exosomes 200M Lyoph. For IM - ЦЕНА ПРИ ЗАПИТВАНЕ

Обичайна цена
0.01 лв
Цена при намаление
0.01 лв
Обичайна цена
Временно изчерпано
Единична цена
за 
За консултация на E-mail. Доставката се изчислява при плащане.

Какво са Екзозомите?

Екзозомите са малки мембранни везикули, които се съдържат във вътрешността на клетките и играят важна роля в междуклетъчната комуникация. Те могат да се намират в еукариотните и прокариотните организми, както и в различни тъкани, като кръв, слюнка и други.

Екзозомите могат да съдържат различни биомолекули, като микроРНК, ДНК, белтъци, липиди и други молекули. Те са формирани, чрез обграждане на части от цитоплазмата с мембранни белтъци и последващото им събиране в специални места на клетъчната мембрана, наречени мултивезикуларни тела.

Екзозомите играят важна роля в междуклетъчната комуникация, като предават информация от една клетка към друга. Те могат да бъдат отговорни за разпространението на сигнали за растеж, имунна реакция, възпаление и други клетъчни процеси. Освен това, екзозомите могат да бъдат използвани, като биомаркери за различни заболявания, като рак, диабет и други.

В настоящата научна литература има много изследвания на екзозомите и тяхната роля в здравето и заболяванията. В бъдеще се очаква да се разработят нови технологии за използване на екзозомите в диагностика, лечение и профилактика на различни заболявания.

Терапия с Екзозоми..

Терапията с екзозоми все още е в ранния си етап на изследване и развитие, но има потенциал да бъде използвана за лечение на различни заболявания. Екзозомите се използват, като носители на лекарствени вещества, които могат да бъдат доставени до конкретни клетки и тъкани в организма.

Някои от потенциалните приложения на терапията с екзозоми включват:

  1. Рак - Екзозомите могат да бъдат използвани, като биомаркери за ранната диагностика на рака и като носители на лекарствени вещества за лечение на рака.

  2. Белодробни заболявания - Екзозомите могат да бъдат използвани за "доставяне" на лекарства до белите дробове при заболявания, като бронхиална астма, хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) и други.

  3. Кожни заболявания - Екзозомите могат да бъдат използвани за лечение на кожни заболявания, като екзема, псориазис и други.

  4. Сърдечно-съдови заболявания - Екзозомите могат да бъдат използвани за лечение на сърдечно-съдови заболявания.

  5. Неврологични заболявания - Екзозомите могат да бъдат използвани за лечение на неврологични заболявания, като болест на Паркинсон, болест на Алцхаймер и други.

Какви са ползите от Екзозомите ?

Екзозомите имат множество ползи за организма, тъй като те участват в комуникацията между клетки и размяната на информация между тях. Ето някои от основните ползи от екзозомите:

  1. Транспортират важни молекули - Екзозомите могат да пренасят белтъци, липиди, нуклеинови киселини и други молекули между клетки. Това е от съществено значение за координацията на процесите в организма.

  2. Регулират имунната система - Екзозомите могат да участват в регулирането на имунната система, като например като предават сигнали за имунната реакция на организма. Това може да има важна роля в предотвратяването на автоимунни заболявания.

  3. Играят важна роля в регенерацията на тъканите - Екзозомите могат да подпомагат регенерацията на тъканите, като например при растежа на нервните клетки.

  4. Участват в диагностиката на заболявания - Екзозомите могат да съдържат биомаркери, които са свързани с определени заболявания. Това може да има приложение в диагностиката на рака, неврологични заболявания и други.

  5. Могат да се използват за "доставяне" на лекарства - Екзозомите могат да бъдат използвани за "доставяне" на лекарства до конкретни клетки и тъкани в организма.

Това са само част от множеството ползи, които могат да се извлекат от изследванията на екзозомите. Освен това, поради техния естествен произход и възможността за изолация и култивиране, екзозомите представляват потенциално средство за медицински и терапевтични приложения.

Нашите партньори: